Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
false
/fɔ:ls/
Jump to user comments
tính từ
 • sai, nhầm
  • a false idea
   ý kiến sai
  • a false note
   (âm nhạc) nốt sai
  • false imprisonment
   sự bắt tù trái luật
 • không thật, giả
  • a false mirror
   gương không thật
  • a false coin
   tiền giả
  • false hair
   tóc giả
 • dối trá, lừa dối, phản trắc; giả dối
IDIOMS
 • false alarm
  • báo động giả; báo động lừa
 • false card
  • quân bài đánh lừa (đánh khác lệ thường nhằm đánh lừa đối phương)
 • false position
  • thế trái cựa
 • on (under) false pretences
  • pretence
phó từ
 • dối, lừa
  • to play someone false
   lừa ai, phản ai
Related search result for "false"
Comments and discussion on the word "false"