Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
great
/greit/
Jump to user comments
tính từ
 • lớn, to lớn, vĩ đại
  • a wind
   cơn gió lớn
  • a great distance
   một khoảng cách lớn
  • the Great October Socialist Revolution
   cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười vĩ đại)
  • a great writer
   một nhà văn lớn
  • the great powers
   những nước lớn
  • a great scoundrel
   thằng đại bợm
  • the great majority
   đại đa số
  • at a great price
   đi rất nhanh
 • hết sức, rất
  • with great care
   cẩn thận hết sức
  • to pay great attention to
   hết sức chú ý tới
 • cao quý, ca cả, cao thượng
  • he appeared greater in adversity than ever before
   trong lúc hoạn nạn anh ấy tỏ ra cao thượng hơn bao giờ hết
 • tuyệt hay, thật là thú vị
  • that is great!
   thật là tuyệt!
  • to have great time
   được hưởng một thời gian thú tuyệt
 • giỏi, thạo cừ, hiểu rõ, hiểu tường tận
  • to be great on
   hiểu rõ, biết rõ, hiểu tường tận về (cái gì)
  • to be great at
   rất giỏi về (cái gì)
 • thân (với ai)
  • to be great with somebody
   thân với ai
IDIOMS
 • to be great with child
  • (từ cổ,nghĩa cổ) có mang, có chửa
 • great dozen
  • tá mười ba
 • great many
  • nhiều
 • to have a great mind to
  • (xem) mind
 • to live to a great age
  • sống đến tận lúc tuổi già, sống lâu
 • to take a great interest in
  • rất quan tâm đến
danh từ
 • (the great) (dùng như số nhiều) những người vĩ đại
 • số nhiều kỳ thi tốt nghiệp tú tài văn chương (tại trường đại học Ôc-phớt)
Comments and discussion on the word "great"