Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
guard
/gɑ:d/
Jump to user comments
danh từ
 • (thể dục,thể thao) sự thủ thế, sự giữ miếng (đấu gươm, quyền Anh...)
  • to take guard; to give guard
   thủ thế, giữ miếng
  • to break guard
   để hở miếng (đấu gươm)
 • sự đề phòng
  • to be on one's guard
   cảnh giác đề phòng
  • to be off one's guard
   mất cảnh giác không đề phòng; lơ là không đề phòng
  • to be caught off one's guard
   bị chộp thình lình lúc không đề phòng
 • cái chắn
 • (quân sự) sự thay phiên gác; lính gác; đội canh gác
  • to relieve guard
   thay phiên gác
  • to stand guard
   đứng gác
  • to mount guard
   làm nhiệm vụ canh gác
 • người bảo vệ; (số nhiều) cận vệ, vệ binh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lính canh trại giam; đội lính canh trại giam
 • (quân sự) đội quân
  • the guard of honour
   đội danh dự
 • (ngành đường sắt) trưởng tàu
động từ
 • bảo vệ; gác, canh giữ
  • to guard a camp
   bảo vệ doanh trại
  • to guard one's reputation
   bảo vệ thanh danh
  • to guard prisoners
   canh tù
 • (+ against) đề phòng, phòng, giữ gìn
  • to guard against disease
   phòng bệnh
  • to guard one's words
   giữ gìn lời nói
  • to guard oneself
   giữ mình, đề phòng
 • (kỹ thuật) che, chắn (máy, dây curoa, bánh răng...)
Related search result for "guard"
Comments and discussion on the word "guard"