Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hold
/hould/
Jump to user comments
danh từ
 • khoang (của tàu thuỷ)
danh từ
 • sự cầm, sự nắm giữ, sự nắm chặt
  • to take (get, keep) hold of
   nắm giữ, nắm chặt (cái gì)
 • (nghĩa bóng) sự nắm được, sự hiểu thấu
  • to get hold of a secret
   nắm được điều bí mật
 • (nghĩa bóng) ảnh hưởng
  • to have a grerat hold on (over) somebody
   có ảnh hưởng (uy tín) lớn đối với ai
 • vật để nắm lấy; vật đỡ; chỗ dựa
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồn ải, thành luỹ, pháo đài
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự giam cầm
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà lao, nhà tù
ngoại động từ
 • cầm, nắm, giữ, nắm giữ, giữ vững
  • to hold a pen
   cầm bút
  • to hold an office
   giữ một chức vụ
  • to hold one's ground
   giữ vững lập trường; (quân sự) giữ vững vị trí; giữ vững sức khoẻ không yếu đi (người ốm)
 • giữ, ở (trong một tư thế nào đó)
  • to hold oneself erect
   đứng thẳng người
  • to hold one's head
   ngẩng cao đầu
 • chứa, chứa đựng
  • this rooms holds one hundred people
   phòng này chứa được một trăm người
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giam giữ (ai)
 • giữ, nén, nín, kìm lại
  • to hold one's breath
   nín hơi, nín thở
  • to hold one's tongue
   nín lặng; không nói gì
  • hold your noise!
   im đi!, đừng làm ầm lên thế!
  • to hold one's hand
   kìm tay lại (không ra tay trừng phạt đánh đập...)
  • there's no holding him
   không sao kìm được hắn
 • bắt phải giữ lời hứa
  • to hold somebody in suspense
   làm cho ai phải thấm đòn chờ đợi
 • choán, xâm chiếm, thu hút, lôi cuốn
  • to hold someone's attention
   thu hút sự chú ý của ai
  • to hold one's audience
   lôi cuốn được thính giả
 • có ý nghĩ là, cho là, xem là, coi là; tin rằng
  • to hold onself reponsible for
   tự cho là mình có trách nhiệm về
  • to hold strange opinions
   có những ý kiến kỳ quặc
  • to hold somebody in high esteem
   kính mến ai, quý trọng ai
  • to hold somebody in contempt
   coi khinh ai
  • to hold something cheap
   coi rẻ cái gì, coi thường cái gì
  • I hold it good
   tôi cho cái đó là đúng (là nên làm)
 • (+ that) quyết định là (toà án, quan toà...)
 • tổ chức, tiến hành
  • to hold a meeting
   tổ chức một cuộc mít tinh, họp mít tinh
  • to hold negotiation
   tiến hành đàm phán
 • nói, đúng (những lời lẽ...)
  • to hold insolent language
   dùng những lời lẽ láo xược
 • theo, theo đuổi, tiếp tục đi theo
  • to hold a North course
   tiếp tục đi theo con đường về hướng bắc
nội động từ
 • (thường) (+ to, by) giữ vững, giữ chắc ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to hold to one's promise
   giữ lời hứa
  • to hold by one's principles
   giữ vững nguyên tắc của mình
  • will the anchor hold?
   liệu néo có chắc không?
 • tiếp tục, kéo dài, còn mãi, cứ vẫn
  • will this fine weather hold?
   liệu thời tiết này có kéo dài mãi không?
 • có giá trị, có hiệu lực, có thể áp dụng ((cũng) to hold good, to hold true)
  • the rule holds in all case
   điều lệ này có giá trị trong mọi trường hợp
  • does this principle hold good?
   nguyên tắc còn có giá trị nữa không?
 • (từ lóng) ((thường) phủ định + with) tán thành
  • not to hold with a proposal
   không tán thành một đề nghị
 • (từ cổ,nghĩa cổ) hold! đứng lại, dừng lại; đợi một tí!
IDIOMS
 • to hold back
  • ngăn lại, giữ lại, nén lại, kìm lại
  • giấu, giữ bí mật, giữ riêng (tin tức...)
  • do dự, ngập ngừng
  • (+ from) cố ngăn, cố nén
 • to hold down
  • bắt lệ thuộc, bắt phụ thuộc, bắt phục tùng; áp bức
  • cúi (đầu)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiếp tục giữ, vẫn giữ, vẫn (ở trong hoàn cảnh nào...)
   • to hold down and office
    vẫn giữ một chức vụ
 • to hold forth
  • đưa ra, đặt ra, nêu ra (một đề nghị...)
  • nói; hò hét diễn thuyết ((thường) xấu)
   • to hold forth to the crowd
    hò hét diễn thuyết trước đám đông
 • to hold in
  • nói chắc, dám chắc
  • giam giữ
  • nén lại, kìm lại, dằn lại
 • to hold off
  • giữ không cho lại gần; giữ cách xa
  • chậm lại, nán lại
 • to hold on
  • nắm chặt, giữ chặt, bám chặt
  • giữ máy không cắt (dây nói)
 • to hold out
  • giơ ra, đưa ra
  • chịu đựng, kiên trì dai dẳng; không nhượng bộ, không đầu hàng (thành bị bao vây...)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) không cho, không từ chối cho (cái gì phải cho)
 • to hold over
  • để chậm lại, đình lại, hoàn lại
  • ở lại sau khi hết nhiệm kỳ; ở lại thêm nhiệm kỳ
 • to hold together
  • gắn lại với nhau, giữ lại với nhau
  • gắn bó với nhau, đoàn kết với nhau
 • to hold up
  • đưa lên, giơ lên
  • đỡ, chống đỡ
  • vẫn vững, vẫn duy trì
  • vẫn đứng vững, không ngã (ngựa)
  • nêu ra, phô ra, đưa ra
   • to be held up to derision
    bị đưa ra làm trò cười
  • chặn đứng (ô tô...) ăn cướp
  • làm đình trệ, làm tắc nghẽn (giao thông...)
 • to hold aloof
  • (xem) loof
 • hold hard!
  • đứng lại!
 • hold on!
  • (thông tục) ngừng!
 • to hold one's own
  • (xem) own
 • to hold something over somebody
  • luôn luôn giơ cái gì đe doạ ai
 • to hold water
  • kín không rò (thùng)
  • đứng vững được (lập luận...)
Related search result for "hold"
Comments and discussion on the word "hold"