Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hoop
/hu:p/
Jump to user comments
danh từ
 • cái vòng (của trẻ con dùng để chạy chơi)
 • cái vành, cái đai (bằng thép, gỗ... ở các thùng ống...)
 • vòng váy (phụ nữ để làm cho váy phồng và không bị nhăn)
 • vòng cung (chơi crôkê)
 • vòng dán giấy (để cho người phi ngựa nhảy qua ở rạp xiếc)
  • to go through a hoop
   nhảy qua vòng; chịu đựng một cuộc thử thách gay go
 • nhẫn (đeo tay)
ngoại động từ
 • đóng đai (thùng...)
 • bao quanh như một vành đai
danh từ
 • tiếng kêu "húp, húp
 • tiếng ho (như tiếng ho gà)
nội động từ
 • kêu "húp, húp
 • ho (như ho gà)
Related words
Related search result for "hoop"
Comments and discussion on the word "hoop"