Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
hop
/hɔp/
Jump to user comments
danh từ
 • (thực vật học) cây hoa bia, cây hublông
ngoại động từ
 • ướp hublông (rượu bia)
nội động từ
 • hái hublông
danh từ
 • bước nhảy ngắn; bước nhảy lò cò; sự nhảy lò cò
 • (thông tục) cuộc khiêu vũ (tự nhiên, không có nghi thức gì)
 • không chặng đường bay
  • to fly from Hanoi to Moscow in three hops
   bay từ Hà-nội đến Mát-xcơ-va qua ba chặng đường
nội động từ
 • nhảy lò cò (người); nhảy nhót (chim); nhảy cẫng, nhảy bốn vó (súc vật)
 • (từ lóng) chết, chết bất thình lình
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm một chuyến đi nhanh bằng máy bay
ngoại động từ
 • nhảy qua (hố...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhảy lên (xe buýt...)
IDIOMS
 • to hop off
  • (hàng không) cất cánh (máy bay)
 • to hop it
  • bỏ đi, chuồn
 • to hop the twig (stick)
  • (từ lóng) chết, chết bất thình lình
Related words
Related search result for "hop"
Comments and discussion on the word "hop"