Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
chop
/tʃɔp/
Jump to user comments
danh từ
 • (như) chap
IDIOMS
 • down in the chops
  • ỉu xìu, chán nản, thất vọng
danh từ
 • vật bổ ra, miếng chặt ra
 • nhát chặt, nhát bổ (búa chày)
 • (thể dục,thể thao) sự cúp bóng (quần vợt)
 • miếng thịt sườn (lợn, cừu)
 • rơm băm nhỏ
 • mặt nước gợn sóng (vì gió ngược với thuỷ triều)
ngoại động từ
 • chặt, đốn, bổ, chẻ
  • to chop wood
   bổ củi
  • to chop off someone's head
   chặt đầu ai
  • to chop one's way through
   đốn cây để lấy đường đi, phát quang để lấy đường đi qua
 • (nghĩa bóng) nói đứt đoạn, nói nhát gừng
 • (+ up) chặt nhỏ, băm nhỏ
nội động từ
 • bổ, chặt
  • to chop away
   chặt đốn
IDIOMS
 • to chop back
  • thình lình trở lại
 • to chop down
  • chặt ngã, đốn ngã
 • to chop in
  • (thông tục) nói chen vào
 • to chop off
  • chặt đứt, đốn cụt
 • to chop out
  • trồi lên trên mặt (địa táng)
 • to chop up
  • chặt nhỏ, băm nhỏ
  • (như) to chop out
danh từ
 • gió trở thình lình
 • sóng vỗ bập bềnh
 • (địa lý,địa chất) phay
IDIOMS
 • chops and changes
  • những sự đổi thay
động từ
 • thay đổi luôn luôn, dao động, không kiến định
  • to chop and change
   thay thay đổi đổi
 • (+ round, about) đổi chiều thình lình, trở thình lình (gió)
 • vỗ bập bềnh (sóng biển)
IDIOMS
 • to chop logic with someone
  • cãi vã với ai
danh từ
 • giấy phép, giấy đăng ký, giấy chứng nhận; giây thông hành, giấy hộ chiếu (An-độ, Trung-quốc)
 • Anh-Ân, (thông tục) of the first chop hạng nhất
  • of the second chop
   hạng nhì
Related words
Related search result for "chop"
Comments and discussion on the word "chop"