Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
howl
/haul/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng tru, tiếng hú (chó sói); tiếng rít (gió); tiếng rú (đau đớn); tiếng gào thét; tiếng la hét
 • (raddiô) tiếng rít
nội động từ
 • tru lên, hú lên; rít, rú; gào lên; la hét
  • wolf howls
   chó sói hú lên
  • wind howls through the trees
   gió rít qua rặng cây
  • to howl with pain
   rú lên vì đau đớn
 • khóc gào (trẻ con)
 • la ó (chế nhạo...)
 • ngoại động từ
 • gào lên, thét lên, tru tréo lên (những lời chửi rủa...)
IDIOMS
 • to howl down
  • la ó cho át đi
   • to howl down a speaker
    la ó át tiếng một diễn giả (không để cho thính giả nghe)
Related words
Related search result for "howl"
Comments and discussion on the word "howl"