Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
instant
/'instənt/
Jump to user comments
danh từ
 • lúc, chốc lát
  • come here this instant
   hây đến đây, ngay bây giờ
  • on the instant
   ngay lập tức
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đồ ăn uống dùng ngay được
tính từ
 • xảy ra ngay lập tức, sắp xảy ra
 • khẩn trương, cấp bách, gấp
 • ngay tức khắc, lập tức
  • instant obedience
   sự tuân lệnh ngay tức khắc
 • ăn ngay được, uống ngay được
  • instant coffee
   cà phê pha vào nước sôi uống ngay (không cần lọc)
 • (viết tắt), inst (của) tháng này
  • the 1st instant
   mồng một tháng này
phó từ
 • lập tức
Related search result for "instant"
Comments and discussion on the word "instant"