Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
king
/kiɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • vua, quốc vương
IDIOMS
 • King's bounty
  • trợ cấp của nhà vua cho các bà mẹ đẻ sinh ba
 • King's colour
  • lá cờ của nhà vua
  • (nghĩa bóng) vua (đại tư bản...)
   • an oil king
    vua dầu lửa
  • chúa tể (loài thú, loài chim)
   • king of beast
    chúa tể các loài thú (sư tử)
   • king of birds
    chúa tể các loài chim (đại bàng)
   • king of metals
    vàng
  • (đánh cờ) quân tướng, quân chúa
  • (đánh bài) lá bài K
  • loại tốt nhất; loại to, loại lớn (hoa quả)
 • King's highway
  • con đường chính (thuỷ bộ)
 • Kings' (Queen's) weather
  • thời tiết đẹp vào những ngày lễ lớn
 • the King of day
  • mặt trời
 • the King of glory)of heaven, of kings)
  • (tôn giáo) Chúa
 • the King of Terrors
  • thần chết
 • to turn King's (Queen's) evidence
  • (xem) evidence
 • tragedy king
  • diễn viên đóng vai vua (trong các bi kịch)
nội động từ
 • làm vua, trị vì
 • làm như vua, làm ra vẻ vua
ngoại động từ
 • tôn lên làm vua
IDIOMS
 • to king it
  • làm như vua, làm ra vẻ vua
Related search result for "king"
Comments and discussion on the word "king"