Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
linear
/'liniə/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) nét kẻ, thuộc đường kẻ, (thuộc) đường vạch
 • dài, hẹp và đều nét (như một đường kẻ)
 • (toán học) tuyến
  • linear equation
   phương trình tuyến
  • linear algebra
   đại số tuyến
Related search result for "linear"
Comments and discussion on the word "linear"