Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mild
/maild/
Jump to user comments
tính từ
 • nhẹ
  • a mild punishment
   một sự trừng phạt nhẹ
  • tuberculosis in a mild form
   bệnh lao thể nhẹ
 • êm dịu, không gắt, không xóc (thức ăn, thuốc lá, thuốc men...)
  • mild beer
   rượu bia nhẹ
 • dịu dàng, hoà nhã, ôn hoà
  • mild temper
   tính tình hoà nhã
 • ôn hoà, ấm áp (khí hậu, thời tiết...)
 • mềm, yếu, nhu nhược, yếu đuối
  • mild steel
   thép mềm, thép ít cacbon
IDIOMS
 • draw it mild
  • (thông tục) đừng làm quá!, hãy ôn hoà!
Related words
Related search result for "mild"
Comments and discussion on the word "mild"