Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
melt
/melt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nấu chảy; sự tan
 • kim loại nấu chảy
 • mẻ nấu kim loại
nội động từ
 • tan ra, chảy ra
  • ice melted
   băng tan
  • the fog melted away
   sương mù tan đi
 • (thông tục) chảy nước ra, vãi mỡ ra, toát mồ hôi
  • I am melting with heat
   tôi nóng vãi mỡ ra
 • cảm động, cảm kích, động lòng, mủi lòng, se lòng
  • heart melts with pity
   lòng se lại vì thương xót, trái tim xúc động vì thương xót
 • nao núng, nhụt đi
  • resolution behins melting
   lòng quyết tâm bắt đầu nhụt đi
ngoại động từ
 • làm tan ra, làm chảy ra
  • to melt metals
   nấu chảy kim loại
 • làm động lòng, làm mủi lòng, làm se lòng
  • pity melts one's heart
   niềm trắc ẩn làm se lòng lại
 • làm nao núng, làm nhụt đi, làm nguôi đi
IDIOMS
 • to melt away
  • tan đi, tan biến đi
 • to melt down
  • nấu chảy
 • to melt into
  • hoà vào, tan vào, biến đổi dần thành
 • to melt into tear
  • khóc sướt mướt, nước mắt chan hoà
Related search result for "melt"
Comments and discussion on the word "melt"