Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
motley
/'mɔtli/
Jump to user comments
tính từ
 • sặc sỡ, nhiều màu
  • a motley coat
   áo sặc sỡ
 • pha tạp
  • a motley crowd
   một đám đông pha tạp, một đám đông đủ hạng người
danh từ
 • gồn hợp, pha tạp, mớ pha tạp
 • áo anh hề (màu sặc sỡ)
  • to wear the motley
   mặc áo hề, thủ vai hề
Related search result for "motley"
Comments and discussion on the word "motley"