Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mantle
/'mæntl/
Jump to user comments
danh từ
 • áo khoác, áo choàng không tay
 • (nghĩa bóng) cái che phủ, cái che đậy
 • măng sông đèn
 • (giải phẫu) vỏ nâo, vỏ đại não
 • (động vật học) áo (của động vật thân mềm)
ngoại động từ
 • choàng, phủ khăn choàng
 • che phủ, che đậy, bao bọc
nội động từ
 • sủi bọt, có váng (nước, rượu)
 • xông lên mặt (máu); đỏ ửng lên (mặt)
  • face mantled with blushes
   mặt đỏ ửng lên
  • blushes mantled on one's cheeks
   má đỏ ửng lên
Related search result for "mantle"
Comments and discussion on the word "mantle"