Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
model
/moud/
Jump to user comments
danh từ
 • kiểu, mẫu, mô hình
  • working model
   mô hình máy chạy được
 • (nghĩa bóng) người làm gương, người gương mẫu
  • a model of industry
   một người gương mẫu về đức tính cần cù
 • (thông tục) người giống hệt; vật giống hệt
  • a peefect model of someone
   người giống hệt ai
 • người làm kiểu, vật làm kiểu (để vẽ, nặn tượng)
 • người đàn bà mặc quần áo mẫu (cho khách xem); quần áo mặc làm mẫu
 • vật mẫu
tính từ
 • mẫu mực, gương mẫu
  • a model wife
   người vợ mẫu mực
động từ
 • làm mẫu, nặn kiểu, vẽ kiểu, làm mô hình, đắp khuôn
  • to model a man's head in clay
   làm mô hình đầu người bằng đất sét
 • (+ after, on, upon) làm theo, làm gương, bắt chước
  • to model oneself on sowmone
   làm theo ai, theo gương ai, bắt chước ai
 • làm nghề mặc quần áo làm nẫu; mặc làm mẫu
Related search result for "model"
Comments and discussion on the word "model"