Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
nose
/nouz/
Jump to user comments
danh từ
 • mũi (người); mõm (súc vật)
  • aquiline nose
   mũi khoằm
  • flat nose
   mũi tẹt
  • turned up nose
   mũi hếch
  • the bridge of the nose
   sống mũi
  • to blead at the nose
   chảy máu mũi, đổ máu cam
 • khứu giác; sự đánh hơi
  • to have a good nose
   thính mũi
 • mùi, hương vị
 • đầu mũi (của một vật gì)
IDIOMS
 • to bit (snap) someone's nose off
  • trả lời một cách sỗ sàng
 • to cut off one's nose to spite one's face
  • trong cơn bực tức với mình lại tự mình làm hại thân mình
 • to follow one's nose
  • đi thẳng về phía trước
  • chỉ theo linh tính
 • to keep someone's nose to the grindstone
  • (xem) grindstone
 • to lead someone by the nose
  • (xem) lead
 • to look down one's nose at
  • (xem) look
 • nose of wax
  • người dễ uốn nắn; người bảo sao nghe vậy
 • parson's nose; pope's nose
  • phao câu (gà...)
 • as plain as the nose on one's nose into other people's affairs
  • chõ mũi vào việc của người khác
 • to pay through the nose
  • phải trả một giá cắt cổ
 • to put someone's nose out of joint
  • choán chỗ ai, hất cẳng ai
  • làm cho ai chưng hửng, làm cho ai thất vọng, làm cho ai vỡ mộng
 • to speak through one's nose
  • nói giọng mũi
 • to tell (count) noses
  • kiểm diện, đếm số người có mặt
  • kiểm phiếu; lấy đa số để quyết định một vấn đề gì
 • to turn up one's nose at
  • hếch mũi nhại (ai)
 • right under one's nose
  • ngay ở trước mắt, ngay ở trước mũi mình
động từ
 • ngửi, đánh hơi ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to nose out
   đánh hơi thấy, khám phá ra
 • dính vào, chõ vào, xen vào
  • to nose into other people's business
   chõ vào việc của người khác
  • to nose about
   lục lọi, sục sạo, thọc mạch
 • dí mũi vào, lấy mũi di di (cái gì)
 • (nose down) đâm bổ xuống (máy bay)
IDIOMS
 • to nose one's way
  • lấn đường
Related search result for "nose"
Comments and discussion on the word "nose"