Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wind
/wind, (thÔ) waind/
Jump to user comments
danh từ (th ca)
 • gió
  • north wind
   gió bấc
  • south wind
   gió nam
  • to run like the wind
   chạy nhanh như gió
  • the wind rises
   trời nổi gió, gió thổi mạnh hn
 • phưng gió, phía gió thổi
  • down the wind
   xuôi gió
  • in the teeth of wind; up the wind
   ngược gió
  • into the wind
   về phía gió thổi
  • off the wind
   chéo gió
  • to sail before (on) the wind
   căng buồm chạy xuôi gió
 • (số nhiều) các phưng trời
  • the four winds of heaven
   bốn phưng trời
 • (thể dục,thể thao) hi
  • to lose one's wind
   hết hi
  • to recover one's wind
   lấy lại hi
  • to get one's second wind
   thở theo nhịp điệu thường (sau khi thở dốc trong cuộc đua)
  • sound in wind and limb
   có thể lực tốt
 • (săn bắn) hi, mùi; (nghĩa bóng) tin phong thanh
  • to get windof the hunter
   đánh hi người đi săn
  • to get wind of a plot
   nghe phong thanh có một âm mưu
 • (y học) hi (trong ruột)
  • to break wind
   đánh rắm
  • to be troubled wind wind
   đầy hi
 • (gii phẫu) ức
  • to hit in the wind
   đánh vào ức
 • lời rỗng tuếch; chuyện rỗng tuếch
  • merely wind
   chỉ là chuyện rỗng tuếch
 • (the wind) (âm nhạc) nhạc khí thổi (kèn, sáo...); tiếng kèn sáo
IDIOMS
 • to cast (fling, throw) something to the winds
  • coi nhẹ cái gì, không để tâm gìn giữ cái gì
 • to get (have) the wind up
  • (từ lóng) sợ h i
 • to put the wind up somebody
  • làm ai sợi h i
 • to raise the wind
  • (xem) raise
 • to sail close to (near) the wind
  • chạy gần như ngược chiều gió
  • (nghĩa bóng) làm việc gì hầu như không đoan chính lưng thiện lắm
 • to see how the wind blows (lies)
 • to see which way the wind is blowing
  • xem dư luận ra sao; xem thời thế sẽ ra sao
 • to take the wind out of someone's sails
  • nói chặn trước ai; làm chặn trước ai
  • phỗng mất quyền lợi của ai
 • there is something in the wind
  • có chuyện gì sẽ xy ra đây, có chuyện gì đang được bí mật chuẩn bị đây
ngoại động từ winded
 • đánh hi
  • the hounds winded the fox
   những con chó săn đánh hi thấy con cáo
 • làm thở hổn hển, làm thở mạnh, làm thở hết hi, làm mệt đứt hi
  • to be winded by the long run
   mệt đứt hi vì chạy quá xa
 • để cho nghỉ lấy hi, để cho thở
  • to wind one's horse
   cho ngựa nghỉ lấy hi
ngoại động từ winded, wound
 • thổi
  • to wind a horn
   thổi tù và
danh từ
 • vòng (dây)
 • khúc uốn, khúc lượn (của con sông)
ngoại động từ wound
 • cuộn, quấn
  • to wind itself
   cuộn mình lại (con rắn)
  • to wind [up] wool into a ball
   quấn len thành một cuộn
  • to wind thread on a reel
   quấn chỉ vào ống
 • lợn, uốn
  • the river winds its way to the sea
   con sông lượn khúc chy ra biển
  • to wind oneself (one's way) into someone's affection
   khéo léo được lòng ai
 • bọc, choàng
  • to wind a baby in a shawl
   bọc đứa bé trong một chiếc khăn choàng
 • (kỹ thuật) quay; trục lên bằng cách quay
 • lên dây (đồng hồ)
 • (điện học) quấn dây
  • to wind a transformer
   quấn dây một biến thế
nội động từ
 • quấn lại, cuộn lại (con rắn...)
 • quanh co, uốn khúc
  • the river winds in and out
   con sông quanh co uốn khúc
 • (kỹ thuật) vênh (tấm ván)
IDIOMS
 • to wind off
  • tháo (sợi) ra (khỏi cuộn); li ra, tung ra
 • to wind on
  • quấn (chỉ) vào (ống chỉ)
 • to wind up
  • lên dây (đồng hồ, đàn)
  • quấn (một sợi dây)
  • gii quyết, thanh toán (công việc...
  • kết thúc (cuộc tranh luận); bế mạc (cuộc họp)
 • to be wound up to a high pitch
  • bị đẩy lên một mức cao (cn giận)
 • to be wound up to a white rage
  • bị kích động đến mức giận điên lên
 • to wind someone round one's little finger
  • xỏ dây vào mũi ai (nghĩa bóng)
 • to wind oneself up for an effort
  • rán sức (làm việc gì)
Related search result for "wind"
Comments and discussion on the word "wind"