Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
poke
/pouk/
Jump to user comments
danh từ
 • túi
IDIOMS
 • to buy a pig in a poke
  • (xem) pig
danh từ
 • cú chọc, cú thúc, cú đẩy
 • cái gông (buộc vào trâu bò... để ngăn không cho chạy qua hàng rào)
 • vành mũ (đàn bà)
ngoại động từ
 • chọc, thúc, thích, ấn, ẩy (bằng ngón tay, đầu gậy)
  • to poke someone in the ribs
   thúc vào sườn ai
  • to poke something in
   ấn vào cái gì
  • to poke something down
   chọc cái gì xuống
 • chọc, thủng (lỗ...)
 • cời, gạt (lửa...)
 • xen vào, chõ vào
  • to poke one's nose into other people's affairs
   chõ mũi vào việc của người khác
 • thò ra
  • to poke one's head
   thò đầu ra
nội động từ
 • (+ at) chọc, thúc, thích, ấn, ẩy
  • to poke at someone with a stick
   lấy gậy thúc ai
 • (+ about) lục lọi, mò mẫm
  • to go poking about
   đi mò mẫm
 • (+ into) điều tra, tìm tòi, xoi mói; (nghĩa bóng) chõ mũi vào, chõ mõm vào, dính vào, xen vào (việc người khác)
 • (từ lóng) thụi, đấm, quai
IDIOMS
 • to poke fun at somebody
  • chế giễu ai
 • to poke and pry
  • xoi mói, tìm tòi, chõ mũi vào, chõ mõm vào, dính vào, xen vào (việc người khác)
 • to poke oneself up
  • tự giam mình trong một căn phòng nhỏ hẹp tối tăm
Related search result for "poke"
Comments and discussion on the word "poke"