Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pill
/pil/
Jump to user comments
danh từ
 • viên thuốc
 • (nghĩa bóng) điều cay đắng, điều tủi nhục, điều sỉ nhục
  • a bitter pill
   điều cay đắng, điều tủi nhục
  • to swallow the pill
   ngậm bồ hòn làm ngọt
 • (từ lóng);(đùa cợt) quả bóng đá, quả bóng quần vợt; đạn đại bác
 • (số nhiều) trò chơi bi-a
 • (the pill) thuốc chống thụ thai
IDIOMS
 • a pill to cure an earthquake
  • biện pháp nửa vời không đem lại kết quả gì; cho voi uống thuốc gió
 • to gild the pill
  • (xem) gild
ngoại động từ
 • bỏ phiếu đen, bỏ phiếu chống lại (để khai trừ ai)
 • đánh bại
ngoại động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) cướp bóc
Related search result for "pill"
Comments and discussion on the word "pill"