Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pure
/pjuə/
Jump to user comments
tính từ
 • trong, trong sạch, nguyên chất, tinh khiết
  • pure air
   không khí trong sạch
  • pure water
   nước trong
  • pure alcohol
   rượu nguyên chất (không pha trộn)
  • pure gold
   vàng nguyên chất
 • không lai, thuần chủng (ngựa...)
 • trong sáng (âm thanh, hành văn...)
 • thanh khiết, thuần khiết; trong trắng, trinh bạch
  • pure conscience
   lương tâm trong trắng
  • a pure girl
   một cô gái trinh bạch
 • thuần tuý
  • pure mathematics
   toán học thuần tuý
  • pure physics
   lý học thuần tuý (đối với thực hành)
 • hoàn toàn, chỉ là
  • it's pure hypocrisy
   chỉ là đạo đức giả
  • pure accident
   chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên
 • (ngôn ngữ học) có một nguyên âm đứng trước (nguyên âm); tận cùng bằng một nguyên âm (gốc từ); không có phụ âm khác kèm theo sau (phụ âm)
Related words
Related search result for "pure"
Comments and discussion on the word "pure"