Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
season
/'si:zn/
Jump to user comments
danh từ
 • mùa (trong năm)
  • the four seasons
   bốn mùa
  • the dry season
   mùa khô
  • the rainy
   season mùa mưa
 • thời cơ, lúc mùa, vụ, thời gian hoạt động mạnh
  • a word in season
   lời nói đúng lúc
  • to be out of season
   hết mùa
  • the Parisian season
   thời gian có nhiều hoạt động (văn nghệ, xã giao, tham quan...) ở Pa-ri
  • hunting season
   mùa săn
  • harvest season
   mùa gặt
 • một thời gian
  • this jacket may still endure for a season
   cái áo này còn có thể chịu đựng được một thời gian
động từ
 • luyện tập cho quen (với thời tiết, nắng gió...); làm dày dạn; làm cho thích hợp để sử dụng
  • to season somebody to the hard life
   làm cho ai dày dạn với cuộc sống gian khổ
  • to season a pipe
   làm cho tẩu đóng cao (để hút cho ngon)
  • has this wood been well seasoned?
   gỗ này đã thật khô chưa
 • cho gia vị (vào thức ăn); thêm mắm thêm muối
  • conversation was seasoned with humour
   câu chuyện được những câu hài hước làm thêm mặn mà
  • highly seasoned dishes
   những món ăn có nhiều gia vị
 • làm dịu bớt, làm nhẹ bớt, làm đỡ gay gắt
  • let mercy season justice
   hãy lấy tình thương mà làm giảm nhẹ công lý
Related words
Related search result for "season"
Comments and discussion on the word "season"