Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
temper
/'tempə/
Jump to user comments
danh từ
 • tính tình, tình khí, tâm tính, tính
  • to have a violent (quick) temper
   tính nóng nảy
 • tâm trạng
  • to be in a bad temper
   bực tức, cáu kỉnh
 • sự tức giận, sự cáu kỉnh; cơn giận, cơn thịnh nộ
  • a fit of temper
   cơn giận
  • to get (fly) into a temper
   nổi cơn giận, nổi cơn tam bành
  • to be in a temper
   đang lúc giận dữ
 • sự bình tĩnh
  • to keep (control) one's temper
   giữ bình tĩnh
  • to be out of temper; to lose one's temper
   mất bình tĩnh, nổi nóng, cáu
 • tính cứng (của thép...)
 • sự nhào trộn (vữa...)
ngoại động từ
 • hoà (vôi...), nhào trộn (vữa...)
 • tôi (thép...)
 • tôi luyện
 • làm dịu đi, làm giảm đi, bớt đi; cầm lại, ngăn lại, kiềm chế
  • to temper one's impetuosity
   kiềm chế được tính hăng của mình
Related search result for "temper"
Comments and discussion on the word "temper"