Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sling
/sliɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rượu mạnh pha đường và nước nóng
 • ná bắn đá
 • súng cao su
 • dây đeo; dây quàng; băng đeo (cánh tay đau)
  • rifle sling
   dây đeo súng
  • sling of a knapsack
   dây đeo ba lô
ngoại động từ slung
 • bắn, quăng, ném
 • đeo, treo, móc
 • quàng dây (vào vật gì để kéo lên)
IDIOMS
 • to sling ink
  • (từ lóng) viết báo, viết văn
 • to sling one's hook
  • (xem) hook
Related search result for "sling"
Comments and discussion on the word "sling"