Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sop
/sɔp/
Jump to user comments
danh từ
 • mẩu bánh mì thả vào nước xúp
  • sop in the pan
   bánh mì rán
 • vật đút lót
 • vật cho để thưởng, vật cho để dỗ dành
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đàn ông ẻo lả yếu ớt (như con gái)
ngoại động từ
 • chấm vào nước, nhứng vào nước, thả vào nước
 • thấm nước
nội động từ
 • ướt sũng
  • to be sopping with rain
   sũng nước mưa
Comments and discussion on the word "sop"