Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tendu
Jump to user comments
tính từ
 • chìa ra
  • Main tendue
   bàn tay chìa ra
 • căng thẳng
  • Esprit tendu
   tinh thần căng thẳng
  • Situation tendue
   tình hình căng thẳng
 • dụng công
  • Style tendu
   lời văn dụng công
 • phủ tường
  • Chambre tendue de papier
   phòng có tường phủ giấy
Related search result for "tendu"
Comments and discussion on the word "tendu"