Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
toy
/tɔi/
Jump to user comments
danh từ
 • đồ chơi (của trẻ con)
 • đồ chơi, đồ vô giá trị; trò chơi, trò đùa
  • to make a toy of gardening
   coi chuyện làm vườn như một trò chơi vui
 • (định ngữ) để chơi, như đồ chơi, nhỏ xinh
  • toy dog
   giống chó nhỏ
nội động từ
 • đùa, nghịch, chơi với (đen & bóng)
  • to toy with a paper-knife
   nghịch với con dao rọc giấy
  • to toy with one's work
   đùa với công việc, làm việc chểnh mảng thiếu thận trọng
  • to toy with one's dinner
   ăn chơi ăn bời một chút
 • đùa bỡn, giỡn, giễu cợt
  • to toy with someone
   đùa giỡn với ai
Related words
Related search result for "toy"
Comments and discussion on the word "toy"