Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
play
/plei/
Jump to user comments
danh từ
 • sự vui chơi, sự nô đùa, sự đùa giỡn; trò chơi, trò đùa
  • to be at play
   đang chơi, đang nô đùa
  • to say something in play
   nói chơi (nói đùa) điều gì
  • out of mere play
   chỉ là chơi, chỉ là đùa
  • a play of words
   lối chơi chữ; tài dùng chữ
  • a play on words
   lối chơi chữ, lối nói mập mờ
  • child's play
   trò chơi trẻ con; (nghĩa bóng) trò hề, việc ngon ơ
 • (thể dục,thể thao) sự đấu, sự chơi; trận đấu; cách chơi, lối chơi
  • the play began at three o'clock
   trận đấu bắt đầu lúc ba giờ
  • to win the match by good play
   thắng trận đấu nhờ lối chơi hay
 • (nghĩa bóng) lối chơi, cách xử sự
  • fair play
   lối chơi ngay thẳng; (nghĩa bóng) cách xử sự công bình, cách xử sự ngay thẳng
 • sự đánh bạc, trò cờ bạc
  • to be ruined by play
   khánh kiệt vì cờ bạc
  • the play runs high
   cờ bạc đánh to
 • kịch, vở kịch, vở tuồng
  • to go to the play
   đi xem kịch
  • shakespeare's plays
   những vở kịch của Sếch-xpia
 • sự giỡn, sự lung linh, sự lấp lánh, sự óng ánh, sự nhấp nhô, sự tung tăng
  • the play of moonlight on water
   ánh trăng lấp lánh trên mặt nước
  • play of light
   ánh sáng lung linh, ánh sáng lấp lánh
  • play of colour
   màu sắc óng ánh
  • play of the waves
   sóng nhấp nhô
 • sự hoạt động; phạm vi hoạt động; sự vận dụng, sự sử dụng
  • in full play
   đang hoạt động mạnh
  • to come into play
   bắt đầu hoạt động; bắt đầu có hiệu lực
  • to bring (call) into play
   phát huy
  • to give full play to one's imagination
   để cho tưởng tượng tự do phiêu diêu, thả hồn theo tưởng tượng
 • (kỹ thuật) sự chuyển vận, sự vận hành (của một bộ phận máy); sự xoay chuyển; phạm vi xoay chuyển; cách chạy
  • bolts should have a centimeter of play
   chốt phải có một khoảng xê dịch một xentimet mới được
 • (kỹ thuật) sự jơ, sự long, sự xộc xệch; chỗ jơ, chỗ long, chỗ xộc xệch; khe hở, độ hở
  • a play in the wheel
   chỗ long ở bánh xe, chỗ jơ ở bánh xe
 • sự nghỉ việc (của công nhân lúc đình công)
nội động từ
 • chơi, nô đùa, đùa giỡn
  • to play with children
   nô đùa với trẻ con, chơi với trẻ con
  • to play with love
   đùa với tình yêu
 • chơi, đánh (đàn...), thổi (sáo...)...
  • to play at cards
   chơi bài, đánh bài
  • to play at chess
   chơi cờ, đánh cờ
  • to play on the piano
   chơi đàn pianô, đánh đàn pianô
  • to play upon words
   chơi chi, nói lập lờ
 • (thể dục,thể thao) chơi, đánh, đá... (hay, dở...); chơi được (sân, bãi)
  • to play well
   chơi hay, đánh hay, đá hay...
  • the ground plays well today
   sân hôm nay chơi tốt
 • đánh bạc
  • to play high
   đánh lớn; đánh những quân bài cao
 • đóng trong kịch, tuồng...); biểu diễn
  • to play in a film
   đóng trong một phim
  • to play in Hamles
   đóng trong vở Hăm-lét
 • nã vào (súng); phun vào (vòi cứu hoả)
  • guns begin to play on the walls
   súng đạn lớn bắt đầu nã vào những bức tường thành
  • fire-engines play on the fire
   xe chữa cháy phun vào đám cháy
 • giỡn, lung linh, lấp lánh, óng ánh, lóng lánh, chập chờn, nhấp nhô
  • smile plays about lips
   nụ cười thoáng (giỡn) trên môi
  • moonlight plays on water
   ánh trăng lấp lánh trên mặt nước
 • (nghĩa bóng) xử sự, ăn ở
  • to play foul
   chơi xấu, chơi ăn gian; (nghĩa bóng) xử sự không ngay thẳng, gian lận
 • (kỹ thuật) chạy, chuyển vận, vận hành, xoay dễ dàng... (bộ phận máy)
 • nghỉ việc, không làm việc (công nhân đình công)
ngoại động từ
 • (thể dục,thể thao) chơi, đánh, đá...
  • to play football
   đá bóng chơi bóng đá
  • to play tennis
   chơi quần vợt, đánh quần vợt
  • to play chess
   đánh cờ
 • (âm nhạc) chơi, đánh, kéo, thổi...
  • to play the piano
   chơi pianô, đánh pianô
  • to play the violon
   kéo viôlông
  • to play the flute
   thổi sáo
 • đánh (một quả bóng), đánh ra (một quân bài); đi (một quân cờ)
  • to play the ball into the net
   đánh quả bóng vào lưới
 • (thể dục,thể thao) thi đấu với, đấu
  • to play the best team
   đâu với đội hay nhất
  • to play a match
   đâu một trận
  • to play somebody at chess
   đánh cờ với ai
 • (thể dục,thể thao) chọn (ai) vào chơi...; cho (ai) vào chơi... (trong đội)
  • to play someone as goalkeeper
   chọn ai làm người giữ gôn
 • đóng, đóng vai, diễn (kịch...), biểu diễn (bản nhạc...); giả làm (để đùa chơi)
  • to play Hamlet
   đóng vai Hăm-lét
  • to play a tragedy
   diễn một vở kịch
  • let's play that we are soldiers
   chúng ta giả làm bộ đội chơi nào
 • xử sự như là
  • to play truant
   trốn học
 • làm chơi, xỏ chơi (ai, một vố)
  • to play a trick upon somebody; to play somebody a trick
   xỏ chơi ai một vố
 • nả (súng...), chiếu (đèn pha...), phun (nước)
  • to play guns on the walls
   nã súng lớn vào những bức tường thành
  • to play water on the fire
   phun nước vào đám cháy
 • giật, giật dây câu cho mệt (cá)
  • to play a fish
   giật giật dây câu cho mệt cá
IDIOMS
 • to play at
  • chơi (cờ, bóng đá, bài...)
  • giả làm, làm ra bộ (để đùa chơi)
   • to play at soldiers
    giả làm bộ đội chơi
  • (nghĩa bóng) làm miễn cưỡng, làm tắc trách (việc gì)
 • to play in
  • cử nhạc đón (khách, khán giả...) vào
 • to play off
  • làm cho (ai) lộ rõ ở thế bất lợi, làm cho (ai) lộ rõ nhược điểm
  • kích (ai... chống lại ai)
   • to play off somebody against another
    kích ai chống lại lại ai (để có lợi cho mình)
  • đánh tráo, đánh lộn sòng (cái gì...)
   • to play off something as something else
    đánh tráo (đánh lộn sòng) cái gì với cái gì khác
  • (thể dục,thể thao) đấu lại để quyết định (một trận đấu hoà...)
 • to play on
  • lợi dụng
   • to play on someone's credulity
    lợi dụng lòng cả tin của ai
  • (thể dục,thể thao) đánh bóng vào gôn bên mình (crickê)
 • to play out
  • cử nhạc tiễn đưa
   • the orchestra plays the audience out
    ban nhạc cử nhạc tiễn đưa khán giả ra về
 • to play up
  • (+ to) (sân khấu) đóng cốt để làm nổi bật diễn xuất (của một diễn viên khác)
   • to play up to someone
    đóng cốt để làm nổi bật diễn xuất của ai
  • (nghĩa bóng) nịnh, tâng bốc
  • trêu chọc (chòng ghẹo) làm (ai) phát cáu
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lợi dụng (cái gì)
  • (thể dục,thể thao) chơi tận tình
 • to play upon
 • to play on to play booty
  • (xem) booty
 • to play by ear
  • đánh đàn mò (nhớ lỏm, không biết nhạc)
 • to play one's cards well
  • (xem) card
 • to play the deuce (devil) with
  • phá hoại; làm hỏng bét cả; chơi xỏ một vố
 • to play ducks ans drakes with
  • (xem) duck
 • to play someone false
  • (xem) false
 • to play fast and loose
  • (xem) fast
 • to play first (second) fiddle
  • (xem) fiddle
 • to play the game
  • chơi đúng thể lệ quy định
  • (nghĩa bóng) chơi ngay thẳng, xử sự ngay thẳng
 • to play a good knife and fork
  • (xem) knife
 • to play bell (the mischief)
  • gieo tai hoạ, tàn phá, phá phách
 • to play one's hand for all it is worth
  • triệt để lợi dụng cơ hội; sử dụng mọi phương tiện, dùng đủ mọi cách
 • to play into the hands of somebody
  • làm lợi cho ai, làm cho ai hưởng, làm cỗ cho ai ăn
 • to play it on somebody
 • to play it low on somebody
  • (từ lóng) lợi dụng ai một cách ti tiện
 • to play the man
  • cư xử đúng phẩm cách con người
 • to play the market
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đầu cơ chứng khoán
 • to play for time
  • chơi kéo dài thời gian, làm kế hoãn binh
  • cố tranh thủ thời gian
Related search result for "play"
Comments and discussion on the word "play"