Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
trade
/treid/
Jump to user comments
danh từ
 • nghề, nghề nghiệp
  • everyone to his trade
   người nào nghề nấy
  • to be in the trade
   trong nghề
  • to carry on one's trade; to do one's trade
   làm nghề mình
  • men of all trades and callings
   những người làm đủ nghề
  • to know all the tricks of the trade
   biết tất cả các mánh lới nhà nghề
 • thương nghiệp, thương mại, sự buôn bán, mậu dịch
  • to engage trade with
   trao đổi buôn bán với
  • the trade is thriving
   nền thương nghiệp đang phát triển
  • foreign trade
   ngoại thương
  • domestic (home) trade
   nội thương
  • wholesale trade
   bán buôn
  • retail trade
   bán lẻ
 • ngành buôn bán; những người trong ngành buôn bán
  • the trade
   (thông tục) những người sản xuất bà buôn bán rượu
 • (hàng hải), (từ lóng) (the trade) ngành tàu ngầm (trong hải quân)
 • (số nhiều) (như) trade-wind
IDIOMS
 • to be in trade
  • có cửa hiệu (buôn bán)
động từ
 • buôn bán, trao đổi mậu dịch
  • to trade with somebody for something
   mua bán với ai cái gì
  • to trade something for something
   đổi cái gì lấy cái gì
  • to trade in silk
   buôn bán tơ lụa
  • to trade with China
   buôn bán với Trung quốc
IDIOMS
 • to trade in
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đổi (cái cũ lấy cái mới) có các thêm
   • to trade in a used car
    đổi một chiếc xe cũ có các thêm tiền
 • to trade on (upon)
  • lợi dụng
   • to trade on somebody's credulity
    lợi dụng tính cả tin của ai
Related search result for "trade"
Comments and discussion on the word "trade"