Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wipe
/waip/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lau, sự chùi
 • (từ lóng) cái tát, cái quật
 • (từ lóng) khăn tay
ngoại động từ
 • lau, chùi
  • to wipe one's face
   lau mặt
  • to wipe something dry
   lau khô một vật gì
  • to wipe one's eyes
   lau nước mắt, thôi khóc
IDIOMS
 • to wipe at
  • (từ lóng) quật, tống cho một qu; giáng cho một đòn
 • to wipe away
  • tẩy (vết bẩn); lau sạch (nước mắt)
 • to wipe off
  • lau đi, lau sạch, tẩy đi
  • làm tắt (một nụ cười)
  • thanh toán, tr hết, giũ sạch (nợ cũ)
  • quên đi, xoá sạch (mối bất hoà cũ...)
 • to wipe out
  • lau chùi, lau sạch, chùi, tẩy (vết bẩn)
  • tiêu diệt (quân đội); triệt hạ (thành phố)
  • thanh toán, tr hết (nợ); rửa (nhục)
 • to wipe up
  • lau sạch, chùi sạch
 • to wipe someone's eye
  • (từ lóng) phỗng tay trên ai, đi nước trước ai
 • to wipe the floor with someone lóng
  • (từ lóng) đánh bại ai hoàn toàn (trong cuộc tranh luận)
  • (từ lóng) hạ ai đo ván (trong cuộc đấu võ); đánh bại nhục nh
Related words
Related search result for "wipe"
Comments and discussion on the word "wipe"