Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rub
/rʌb/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cọ xát, sự chà xát
 • sự lau, sự chải
  • to give the horse a good rub
   chải thật kỹ con ngựa
 • (thể dục,thể thao) chỗ đất gồ ghề (làm chệch quả cầu lăn)
 • sự khó khăn, sự cản trở
  • there's the rub
   khó khăn là ở chỗ đó
 • đá mài ((cũng) rub stone)
ngoại động từ
 • cọ xát, chà xát; xoa, xoa bóp
  • rub something dry
   chà xát cái gì cho khô đi
  • to rub one's hands [together]
   xoa tay
  • to rub oil into someone
   xoa bóp dầu cho ai
 • lau, lau bóng, đánh bóng
 • xát mạnh lên giấy can để nổi bật (hình vẽ...)
 • nghiền, tán
  • to rub something to power
   nghiền cái gì thành bột
nội động từ
 • cọ, chà xát
 • mòn rách, xơ ra (quần áo...), xước (da)
 • (thể dục,thể thao) chệch đi vì lăn vào chỗ gồ ghề (quả cầu lăn)
IDIOMS
 • to rub along
  • len lỏi qua được; lách lên một cách khó khăn
  • giải quyết được khó khăn, xoay xở được
   • to manage to rub along
    tìm cách xoay xở được
  • sống tương đối hoà thuận với nhau; thông cảm với nhau
   • they rub along together
    họ sống thông cảm với nhau (tương đối hoà thuận với nhau)
 • to rub away
  • cọ mòn, cọ xơ ra
  • xoa bóp cho hết (đau)
  • xoá sạch, lau sạch, chùi sạch, tẩy sạch
 • to rub down
  • chà xát; chải (mình ngựa)
  • xoa bóp; lau mình (sau khi tắm)
  • mài nhẵn, đánh nhẵn
 • to rub in (into)
  • xoa bóp cho thấm (dầu cao, thuốc bóp...)
  • (nghĩa bóng) nhồi nhét vào, bức ép; nhấn mạnh, nói đi nói lại
   • the lesson needs rubbing in
    bài náy bắt buộc phải học thuộc
   • don't rub it in
    đừng nhắc đi nhắc lại chuyện đó
 • to rub off
  • lau sạch, chùi sạch, xoá sạch, tẩy sạch
  • làm sầy, làm xước
   • to rub one's skin off
    làm xước da
 • to rub out
 • to rub off
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khử, thủ tiêu, giết
   • to be rubbed out by the gangsters
    bị bọn cướp thủ tiêu đi
 • to rub through
  • xát qua (một cái sàng, cái rây)
 • to rub up
  • lau bóng, đánh bóng
  • ôn luyện lại, làm nhớ lại
   • to rub up one's memory
    nhớ lại
   • to rub up one's English
    ôn luyện lại tiếng Anh
  • nghiền nhỏ rồi trộn (sôcôla, bột màu...) bánh thánh
 • to rub elbows with someone
  • (xem) elbow
 • to rub somebody up the wrong way
  • làm trái ý ai, chọc tức ai
Related words
Related search result for "rub"
Comments and discussion on the word "rub"