Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
coco
Jump to user comments
{{quả dừa}}
danh từ giống đực
 • quả dừa
  • Lait de coco
   nước dừa
 • nước cam thảo (để uống)
 • (ngôn ngữ nhi đồng) quả trứng
 • (thân mật) gã, thằng
  • Un drôle de coco
   một gã buồn cười
 • (thông tục) đầu
 • (nông nghiệp) đậu trứng
  • avoir le coco fêlé
   (thông tục) gàn, dỡ hơi
  • dévisser le coco
   (tiếng lóng, biệt ngữ) vặn cổ
  • monter le coco
   làm nóng đầu
danh từ giống cái
 • (thân mật) cocain
Related search result for "coco"
Comments and discussion on the word "coco"