Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
apt
/æpt/
Jump to user comments
tính từ
 • có khuynh hướng hay, dễ
  • apt to take fire
   dễ bắt lửa
  • apt to promise apt to forget
   dễ hứa thì lại hay quên
 • có khả năng, có thể
  • such a remark is apt to be misunderstood
   một lời nhận xét như thế rất có thể bị hiểu lầm
 • có năng khiếu; có năng lực, tài, giỏi; nhanh trí, thông minh
  • an apt child
   một đứa bé có năng khiếu
  • to be apt at mathematics
   có năng khiếu về toán, giỏi toán
 • thích hợp, đúng
  • an apt quotation
   một câu trích dẫn thích hợp
  • there is no apter word
   không có từ nào đúng hơn
Related search result for "apt"
Comments and discussion on the word "apt"