Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bowl
/boul/
Jump to user comments
danh từ
 • cái bát
 • bát (đầy)
 • nõ (điếu, tẩu thuốc lá); long (thìa, môi)
 • (the bowl) sự ăn uống, sự chè chén
  • to be found of the bowl
   thích chè chén (với anh em bạn)
danh từ
 • quả bóng gỗ
 • (số nhiều) trò chơi bóng gỗ
  • to play at bowls
   chơi ném bóng gỗ
 • (số nhiều) (tiếng địa phương) trò chơi kí
nội động từ
 • chơi ném bóng gỗ
ngoại động từ
 • lăn (quả bóng)
IDIOMS
 • to bowl along
  • bon nhanh (xe)
 • to bowl over
  • đánh đổ, đánh ngã
  • (nghĩa bóng) làm bối rối; làm sửng sốt, làm kinh ngạc
Related search result for "bowl"
Comments and discussion on the word "bowl"