Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
ball
/bɔ:l/
Jump to user comments
danh từ
 • buổi khiêu vũ
  • to give a ball
   mở một buổi khiêu vũ
  • to open the ball
   khai mạc buổi khiêu vũ; (nghĩa bóng) bắt đầu công việc
danh từ
 • quả cầu, hình cầu
 • quả bóng, quả ban
 • đạn
 • cuộn, búi (len, chỉ...)
 • viên (thuốc thú y...)
 • (kỹ thuật) chuyện nhăng nhít, chuyện nhảm nhí; chuyện vô lý
IDIOMS
 • ball and chain
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hình phạt xích hòn sắt vào chân (tù khổ sai)
 • ball to fortune
  • số phận, vận số, những trò trớ trêu của thần số mệnh
  • người bảy nổi ba chìm, người, long đong trong cuộc đời
 • the ball of the eye
  • cầu mắt, nhãn cầu
 • the ball of the knee
  • xương bánh chè
 • the ball is with you
  • đến lượt anh, đến phiên anh
 • to carry the ball
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) hoạt động tích cực
 • to catch (take) the ball before the bound
  • không đợi lúc thuận lợi; nhanh nhẩu đoảng
 • get on the ba;;
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhanh lên, mau lên
 • to have the ball at one's feet
  • gặp cơ hội tốt, gặp thời cơ
 • to keep the ball rolling; to keep up the ball
  • góp phần làm cho (câu chuyện) không bị gián đoạn
  • tiếp tục làm (việc gì) không dừng lại
 • to make a ball of something
  • phá rối, làm hỏng việc gì
 • on the ball
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nhanh nhẹn, tinh nhanh
 • to strike the ball under the line
  • thất bại, hỏng ăn, không đạt mục đích
động từ
 • cuộn lại (len, chỉ...)
 • đóng thành cục tròn; đóng thành khối cầu
  • that horse is not lame but balled
   con ngựa này không què nhưng bị đất sét (tuyết...) đóng cục ở chân không chạy được
IDIOMS
 • to ball up
  • bối rối, lúng túng
Related search result for "ball"
Comments and discussion on the word "ball"