Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dance
/dɑ:ns/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nhảy múa; sự khiêu vũ
 • bài nhạc nhảy; điệu nhạc khiêu vũ
 • buổi liên hoan khiêu vũ
IDIOMS
 • to lead the dance
  • (xem) lead
 • to lend a person a pretty dance
  • gây khó khăn trở ngại cho ai; làm phiền ai
 • St Vitus'd dance
  • (y học) chứng múa giật
nội động từ
 • nhảy múa, khiêu vũ
 • nhảy lên, rộn lên; nhún nhảy, rung rinh, bập bềnh, rập rình
  • her heart danced with joy
   lòng cô ta rộn lên sung sướng
  • to dance for joy
   nhảy lên vì sung sướng
  • a boat dancing on the waves
   con thuyền bập bềnh trên sóng
  • the leaves are dancing in the wind
   lá cây rung rinh trong gió
nội động từ
 • nhảy
  • to dance the tango
   nhảy điệu tăngô
 • làm cho nhảy múa
 • tung tung nhẹ, nhấc lên nhấc xuống
  • to dance a baby in one's arms
   tung tung nhẹ em bé trong tay
IDIOMS
 • to dance attendance upon somebody
  • phải chờ đợi ai lâu
  • luôn luôn theo bên cạnh ai
 • to dance away one's time
  • nhảy múa cho tiêu thời giờ
 • to dance onself into somebody's favour
  • nhờ nhảy múa mà chiếm được lòng yêu quý của ai
 • to dance one's head off
  • nhảy múa chóng cả mặt
 • to dance to somebody's pipes (whistle, tume, piping)
  • để cho ai xỏ mũi; để cho ai điều khiển
 • to dance on nothing
  • bị treo cổ
Related search result for "dance"
Comments and discussion on the word "dance"