Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
idle
/'aidl/
Jump to user comments
tính từ
 • ngồi rồi, không làm việc gì
  • in an idle hour
   trong lúc ngồi rồi
 • không làm ăn gì cả, ăn không ngồi rồi, lười nhác
  • an idle worthless boy
   một đứa bé lười nhác vô tích sự
 • không có công ăn việc làm, thất nghiệp
  • idle men
   những người không có công ăn việc làm
 • (kỹ thuật) để không, không chạy
  • idle machines
   máy để không
 • vô ích, vô hiệu quả, không tác dụng, không đi đến đâu
  • in a fit of idle rage
   trong một cơn giận dữ không đi đến đâu
 • không đâu, không căn cứ, vẩn vơ, vu vơ
  • idle rumors
   những lời đồn không đâu, những lời đồn không căn cứ
  • idle talks
   chuyện không đâu, chuyện vẩn vơ
  • idle fears
   những nỗi sợi hâi không đâu
nội động từ
 • ăn không ngồi rồi, không làm ăn gì cả đi vẩn vơ; để thời gian trôi qua vô ích
 • (kỹ thuật) quay không, chạy không (máy động cơ...)
ngoại động từ ((thường) + away)
 • ăn không ngồi rồi để lâng phí (thời gian); để (thời gian) trôi qua vô ích
  • to idle away one's time
   ăn không ngồi rồi lãng phí thời gian
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm cho thất nghiệp
danh từ
 • tình trạng nhàn rỗi
 • sự chạy không
  • to keep a motor at an idle
   cho máy chạy không
Related search result for "idle"
Comments and discussion on the word "idle"