Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
flock
/flock/
Jump to user comments
danh từ
 • cụm, túm (bông, len)
 • (số nhiều) len phế phẩm, bông phế phẩm (để nhồi nệm)
 • bột len, bột vải (để rắc lên giấy dán tường)
 • (số nhiều) (hoá học) kết tủa xốp, chất lẳng xốp
ngoại động từ
 • nhồi (nệm...) bằng bông len phế phẩm
danh từ
 • đám đông
  • to come in flocks
   đến từng đám đông
 • đàn, bầy
  • a flock of ducks
   một đàn vịt
  • the teacher and his flock
   giáo viên và học sinh của ông
 • các con chiên, giáo dân
IDIOMS
 • there's a black in every flock
  • đám con chiên nào cũng có con chiên ghẻ
nội động từ
 • tụ tập, quây quần, tập trung lại thành đám đông
 • lũ lượt kéo đến
  • crowds of people flocked to the theatre
   từng đám đông người lũ lượt kéo đến rạp hát
IDIOMS
 • birds of a feather flock together
  • (xem) bird
Related words
Related search result for "flock"
Comments and discussion on the word "flock"