Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fold
/fould/
Jump to user comments
danh từ
 • bãi rào (nhốt súc vật)
 • (nghĩa bóng) các con chiên
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhóm người cùng chung quyền lợi, nhóm người cùng chung mục đích
IDIOMS
 • to return to the fold
  • trở về với gia đình
ngoại động từ
 • quây (bâi) cho súc vật (để bán đất)
 • cho (súc vật) vào bâi rào, quây (súc vật) vào bãi rào
danh từ
 • nếp gấp
 • khe núi, hốc núi
 • khúc cuộn (của con rắn)
 • (địa lý,ddịa chất) nếp oằn
ngoại động từ
 • gấp, gập; vén, xắn
  • to fold back the sleeves
   vén tay áo lên
 • khoanh (tay)
  • to fold one's ám
   khoanh tay
 • bọc kỹ; bao phủ
  • to fold somebody in papaer
   bọc kỹ bằng giấy
  • hills folded in mist
   đồi phủ kín trong sương
 • ôm, ãm (vào lòng)
  • to fold a child in one's arms (to one's breast)
   ôm một đứa trẻ trong cánh tay (vào lòng)
nội động từ
 • gập lại, gấp nếp lại
Related search result for "fold"
Comments and discussion on the word "fold"