Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
craze
/kreiz/
Jump to user comments
danh từ
 • tính ham mê, sự say mê
  • to have a craze for stamps
   say mê chơi tem
 • (thông tục) mốt
  • to be the craze
   trở thành cái mốt
 • sự loạn trí, sự mất trí, tính hơi điên
 • vết ran, vân rạn (đồ sành, đồ sứ)
ngoại động từ
 • làm mất trí, làm điên cuồng
 • làm rạn, làm cho có vân rạn (đồ sành, đồ sứ)
nội động từ
 • loạn óc, mất trí, hoá điên
 • nổi vân rạn (đồ sành, đồ sứ)
Related words
Related search result for "craze"
Comments and discussion on the word "craze"