Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
ice
/ais/
Jump to user comments
danh từ
 • băng nước đá
 • kem
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kim cương
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thái độ trịnh trọng lạnh lùng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiền đấm mõm cho cảnh sát (của bọn buôn lậu); tiền đút lót cho chủ rạp hát (để được phân phối nhiều vé hơn)
IDIOMS
 • to break the ice
  • làm tan băng; (nghĩa bóng) bắt đầu làm quen với nhau; phá bỏ cái không khí ngượng ngập dè dặt ban đầu
 • to cut no ice
  • (xem) cut
 • on ice
  • có khả năng thành công
  • xếp lại, tạm gác lại, tạm ngừng hoạt động
  • vào tù, ở tù
 • on thin ice
  • (nghĩa bóng) trong hoàn cảnh nguy hiểm
ngoại động từ
 • làm đóng băng, làm đông lại
 • phủ băng
 • ướp nước đá, ướp lạnh (rượu...)
 • phủ một lượt đường cô (mặt bánh)
 • (Ca-na-da) cho (một đội bóng gậy cong trên băng) ra đấu
nội động từ ((thường) + up)
 • đóng băng
 • bị phủ băng
Related search result for "ice"
Comments and discussion on the word "ice"