Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
log
/lɔg/
Jump to user comments
danh từ
 • khúc gỗ mới đốn, khúc gỗ mới xẻ
  • in the log
   còn chưa xẻ
 • (hàng hải) máy đo tốc độ (tàu)
 • (như) log-book
 • người đần, người ngu, người ngớ ngẩn
IDIOMS
 • to fall like a log
  • ngã vật xuống, ngã như trời giáng
 • to keep the log rolling
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm với một nhịp độ nhanh
 • roll my log anf I'll roll yours
  • hây giúp tôi, tôi sẽ giúp lại anh (trong những mưu toan chính trị, trong việc tâng bốc tác phẩm của nhau giữa các nhà phê bình văn học)
 • to split the log
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (nghĩa bóng) giải thích cái gì, cắt nghĩa cái gì
ngoại động từ
 • chặt (đốn) thành từng khúc
 • (hàng hải) ghi (số dặm đã đi) vào sổ nhật ký hàng hải; đi được (bao nhiêu dặm)
 • (hàng hải) ghi (tên, lỗi của thuỷ thủ) vào sổ phạt; phạt (ai)
IDIOMS
 • to log off
  • nhổ lên, đào gốc (cây)
Related words
Related search result for "log"
Comments and discussion on the word "log"