Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
lower
/'louə/
Jump to user comments
tính từ, cấp so sánh của low
 • thấp hơn, ở dưới, bậc thấp
  • the lower lip
   môi dưới
  • the lower animals
   động vật bậc thấp
  • the lower school
   trường tiểu học
động từ
 • hạ thấp, hạ xuống, kéo xuống
  • to lower a flag
   kéo cờ xuống
  • to lower one's voice
   hạ giọng
 • giảm, hạ (giá cả)
  • to lower prices
   hạ giá
 • làm yếu đi, làm giảm đi
  • poor diet lowers resistance to illiness
   chế độ ăn uống kém làm giảm sức đề kháng đối với bệnh tật
 • làm xấu đi, làm thành hèn hạ, làm giảm giá trị
  • to lower oneself
   tự mình làm mất phẩm giá, tự mình làm cho hèn hạ; tự hạ mình
nội động từ
 • cau mày; có vẻ đe doạ
 • tối sầm (trời, mây)
Related search result for "lower"
Comments and discussion on the word "lower"