Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
noir
Jump to user comments
tính từ
 • đen
  • Cheveux noirs
   tóc đen
  • Pain noir
   bánh mì đen
 • tối đen
  • Nuit noire
   đêm tối đen
 • thâm, bầm
  • Noir de coups
   bị đòn bầm cả người
 • bẩn, bẩn thỉu
  • Mains noires
   tay bẩn
 • đen tối
  • Idées noires
   ý nghĩ đen tối
 • đen đủi
  • Une noire destinée
   số phận đen đủi
 • nham hiểm, hung ác
  • Âme noire
   tâm hồn nham hiểm
  • caisse noire
   quỹ đen
  • chambre noire
   xem chambre
  • être noir
   (thông tục) say khướt, say bí tỉ
  • froid noir
   xem froid
  • gueule noire
   (thân mật) công nhân mỏ than
  • il y fait noir comme dans un four
   chỗ ấy tối như hũ nút
  • marché noir
   chợ đen
phó từ
 • (bằng màu) đen
  • Peindre noir
   sơn đen, vẽ đen
danh từ giống đực
 • người da đen
 • màu đen
  • Teindre en noir
   nhuộm màu đen
 • chất đen
  • Noir d'aniline
   đen anilin
  • Se mettre du noir aux yeux
   tô đen mí mắt
 • (đánh bài) (đánh cờ) quân đen
 • quần áo đen
  • Être en noir
   mặc quần áo đen
 • bóng tối, đêm tối
  • Avoir peur dans le noir
   sợ trong đêm tối
 • (quân sự) điểm đen, hồng tâm (ở bia bắn)
 • bệnh đen (ở cây)
 • (thân mật) tách cà phê đen (cũng) viết petit noir
  • broyer du noir
   xem broyer
  • couvert de bleus et de noirs
   thâm tím mình mẩy
  • faire un noir
   (sân khấu) tắt đèn trên sân khấu
  • mettre dans le noir
   bắn trúng hồng tâm
  • noir animal
   than xương
  • noir de fumée
   xem fumée
  • noir sur blanc
   phân minh, rành mạch, dứt khoét
  • petit noir
   (thân mật) tách cà phê đen
  • problème noir
   vấn đề người da đen
  • voir tout en noir
   nhìn mọi việc với con mắt bi quan
Related words
Related search result for "noir"
Comments and discussion on the word "noir"