Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
peau
Jump to user comments
{{peau}}
 • da
 • da (thuộc)
  • étui en peau de serpent
   cái túi da rắn
 • vỏ
  • Peau de banane
   vỏ chuối
 • váng
  • peau du lait
   váng sữa
 • tính mệnh
  • défense sa peau
   bảo vệ tính mệnh của mình; tự vệ
  • avoir quelqu'un dans la peau
   say mê ai về xác thịt
  • craindre pour sa peau
   sợ cho tính mạng của mình
  • crever dans sa peau
   béo nứt da
  • en peau
   (thông tục) ăn mặc hở hang quá
  • entrer dans la peau d'un personnage
   diễn lột được một nhân vật
  • faire peau neuve
   thay đổi hoàn toàn
  • je ne voudrais pas être dans sa peau
   tôi chẳng muốn ở địa vị nó
  • la peau !
   (thông tục) cái cóc khô!
  • la peau lui démange
   nó ngứa da ngứa thịt
  • les os lui percent la peau
   nó gầy trơ xương
  • mourir dans sa peau
   xem mourir
  • ne pas tenir dans sa peau
   quay cuồng; động cỡn
  • on lui fera la peau
   (thông tục) người ta sẽ giết nó
  • peau d'âne
   (thân mật) văn bằng
  • vendre cher sa peau
   chống cự kịch liệt đến phút cuối cùng
  • vendre la peau de I'ours
   xem ours
  • vêtu de la peau du lion
   cậy thế kẻ mạnh để giấu cái hèn của mình
  • vieille peau
   (thông tục) đĩ già
  • Pot.
Related words
 • Homonyms: 
  Pot
Related search result for "peau"
Comments and discussion on the word "peau"