Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
plug
/plʌg/
Jump to user comments
danh từ
 • nút (chậu sứ rửa mặt, bể nước...)
 • (kỹ thuật) chốt
 • (điện học) cái phít
  • three-pin plug
   phít ba đầu, phít ba chạc
  • two-pin
   phít hai đầu, phít hai chạc
 • đầu ống, đầu vòi (để bắt vòi nước vào lấy nước)
 • Buji
 • (địa lý,địa chất) đá nút (đá phun trào bít kín miệng núi lửa)
 • bánh thuốc lá, thuốc lá bánh; miếng thuốc lá nhai (cắt ở bánh thuốc lá)
 • (từ lóng) cú đấm, cú thoi
 • (từ lóng) sách không bán được
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ngựa tồi, ngựa xấu
ngoại động từ
 • ((thường) + up) bít lại bằng nút; nút lại
  • to plug a hole
   bít lỗ bằng nút
 • (từ lóng) thoi, thụi, đấm
 • (từ lóng) cho ăn đạn, cho ăn kẹo đồng
 • (thông tục) nhai nhải mâi để cố phổ biến (cái gì...)
  • to plug a song
   hát nhai nhải mâi để cố phổ biến một bài hát
nội động từ
 • (+ away at) (thông tục) rán sức, cần cù (làm một việc gì); học gạo, "cày" ((nghĩa bóng))
IDIOMS
 • to plug in
  • (điện học) cắm phít
Related search result for "plug"
Comments and discussion on the word "plug"