Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
resist
/ri'zist/
Jump to user comments
danh từ
 • chất cản màu (phết vào vải để cho thuốc nhuộm không ăn ở những chỗ không cần nhuộm màu)
động từ
 • kháng cự, chống lại
  • to resist an attack
   chống lại một cuộc tấn công
  • to resist a disease
   chống lại bệnh tật
 • chịu đựng được, chịu được
  • to resist heat
   chịu được nóng
 • cưỡng lại, không mắc phải
  • to resist a bad habit
   cưỡng lại một thói quen xấu
 • ((thường) phủ định) nhịn được
  • I can't resist good coffee
   cà phê ngon thì tôi không nhịn được
  • he can never resist a joke
   nó không thể nào nhịn được đùa; nó không thể nào nhịn cười được khi nghe một câu chuyện đùa
Comments and discussion on the word "resist"