Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rib
/rib/
Jump to user comments
danh từ
 • xương sườn
  • floating ribs
   xương sườn cụt
  • to poke someone in the ribs
   thúc vào sườn ai
 • gân (lá cây, gáy sách, cánh sâu bọ...); sọc (nhung kẻ...); vết gợn lăn tăn (trên cát ướt); đường rạch (ở vỏ hến, trên các luống cây)
 • vật đỡ, thanh chống (tường, sàn); gọng (ô); sườn (tàu)
 • (đùa cợt) vợ, đàn bà
 • lá gỗ mỏng (để gò thanh đàn)
ngoại động từ
 • thêm đường kẻ vào
  • rib bed velvet
   nhung kẻ
 • cây thành luống
 • chống đỡ (vật gì)
 • (từ lóng) trêu chòng, chòng ghẹo; chế giễu (ai)
Related search result for "rib"
Comments and discussion on the word "rib"