Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
screw
/skru:/
Jump to user comments
danh từ
 • ngựa ốm, ngựa hom hem kiệt sức
danh từ
 • đinh vít, đinh ốc
 • chân vịt (tàu thuỷ), cánh quạt (máy bay) ((cũng) screw propeller); tàu có chân vịt ((cũng) screw steamer)
 • sự siết con vít
  • give it another screw
   siết thêm một ít nữa
 • người bủn xỉn, người keo cú; người bòn rút
 • (từ lóng) tiền lương
 • gói nhỏ (thuốc lá, chè...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cai ngục
IDIOMS
 • to have a screw loose
  • gàn dở
   • there is a screw loose
    có cái gì không ổn
 • to put the screw on
  • gây sức ép
động từ
 • bắt vít, bắt vào bằng vít; vít chặt cửa
  • to screw someone up
   vít chặt cửa không cho ai ra
 • siết vít, vặn vít, ky cóp
 • (+ out of) bòn rút, bóp nặn (tiền); ép cho được (sự đồng ý)
  • to screw the truth out of someone
   bắt ép ai phải nói sự thật
 • cau (mặt), nheo (mắt), mím (môi)
  • to screw up one's eyes
   nheo mắt
  • to screw up one's lips
   mím môi
 • (từ lóng) lên dây cót
 • xoáy (vít)
  • to screw to the right
   xoáy sang bên phải
IDIOMS
 • to crew up one's courage
  • (xem) courage
Related search result for "screw"
Comments and discussion on the word "screw"