Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shaft
/ʃɑ:ft/
Jump to user comments
danh từ
 • cán (giáo, mác...), tay cầm
 • càng xe
 • mũi tên (đen & bóng)
  • the shaft of satire
   những mũi tên nhọn của sự châm biếm
 • tia sáng; đường chớp
 • thân (cột, lông chim...) cọng, cuống
 • (kỹ thuật) trục
 • (ngành mỏ) hầm, lò
  • ventilating shaft
   hầm thông gió
 • ống thông (hơi, khí); đường thông (cho thang máy qua các tầng gác...)
Related search result for "shaft"
Comments and discussion on the word "shaft"